Projektbeskrivning

Alla jobb

Din kropp är din.
Ingen annans.

Kund
Kommuner, landsting
och Länsstyrelsen
i Sörmland

Uppdrag
Koncept och kampanj
mot könsstympning.

Kategorier
Kommunikationsplattform
Koncept
Kampanj
Film
Sociala media
Alternativa media
Affisch

Bakgrund
Varje år könsstympas omkring tre miljoner flickor i världen. I Sverige är minst 38 000 kvinnor könsstympade, men mörkertalet antas vara mycket större. Könsstympning är en flera tusen år gammal tradition, som inte har med någon religion att göra. Det handlar om makt och kontroll över flickor och kvinnor. Många flickor lider i tysthet och får svåra fysiska och psykiska besvär. Andra dör av övergreppen.

Syfte
Många förstår inte att könsstympning kan leda till allvarliga fysiska och psykiska besvär. Att berätta om konsekvenserna är ett sätt att bidra till att förbättra livsvillkoren för flickor som är utsatta för övergreppen. Den som är könsstympad har rätt till vård för sina besvär. Och ett liv utan smärta.

Lösning
Många könsstympade flickor och unga kvinnor har svåra besvär. En del har väldigt ont i magen och svårt att kissa och sitter ofta länge på skoltoaletten. Att synas på skolor runt om i Sörmland hos skolsköterskor och inne på skoltoaletter är en central del av kampanjen. Informationen sprids även med hjälp av en fotoutställning på utvalda skolor samt en film som bland annat visas på Facebook och Instagram samt på olika informationsskärmar runt om i Sörmland. Även pojkar och män nås av kampanjen via sociala medier och affischer. Informationsaffischer kommer dessutom att finnas på länets SFI-anläggningar för att även andra vuxna ska nås av informationen.

 

Magic Circle – Din kropp är din