Om obekväma idéer

Tänk utanför boxen.
Gå mot strömmen.
Utmana dig själv.

Du har säkert hört de här talesätten många gånger. Men räcker det att säga dem? Hur ofta lever vi egentligen efter dem? Hur ofta väljer vi inte det trygga och bekväma? Det konventionella? Det som alla andra gör? Samtidigt som vi förväntar oss förändring, spänning och utveckling? Tänk om ingen vågade leva efter de här uttrycken. Hur skulle världen se ut då?

Tänk om Ingvar Kamprad inte vågat utmana hela möbelindustrin, om Spotify inte förändrat hur vi lyssnar på musik eller om Petter Stordalen inte vågat gå sin egen väg i hotellbranschen. Hur hade det varit om Elon Musk inte haft energin att ändra innebörden av vad en elbil kan vara eller om J.K. Rowling gett upp sina författardrömmar efter alla refuseringar?

Hur hade det varit om Björn Gustafsson inte vågat flyga fritt i Melodifestivalen och sjungit ut om sina känslor för Carina Berg? Eller om Melodifestivalen fortfarande bestod av en enda tävlingskväll med dansbandsschlager och tynande publikintresse?

Tänk om all musik fortfarande lät som på 80-talet? Eller om böcker fortfarande skrevs som på 1700-talet?

Tänk om ingen sade upp sig från jobb de vantrivdes med?

Tänk om Berlinmuren stod kvar?

Om Martin Luther King inte hade vågat drömma?

Tänk om vi bara fortsätter göra samma saker om och om igen och ändå förväntar oss andra resultat? Enligt Albert Einstein är det definitionen på galenskap. Vi kan inte utvecklas om vi inte förändras. Och all verklig förändring börjar med att göra saker annorlunda. Och att tillåta sig själv att vara obekväm.

Vi är övertygade om att det är grunden till att skapa magisk kommunikation.

Tre magiska perspektiv

Det är alltså viktigt att vara bekväm med att vara obekväm. Men för att skapa magiska resultat är det också lika viktigt att komma fram till vad du ska säga och vad det är som betyder mest för människorna du vill nå. För att göra det sätter vi oss in i kommunikationens tre perspektiv. Vi börjar med att titta på vad du vill åstadkomma med hjälp av kommunikationen. Sedan lär vi känna människorna så att vi förstår hur de tänker, känner, reagerar och agerar. Och därefter tar vi fram kreativa koncept och kampanjer som får målgruppen att reagera och agera på sätt som gör att vi får de resultat vi vill ha. Vi har även en alldeles egen undersökningsmetod för att lära känna målgrupperna på bästa sätt. Vi kallar den soffgrupp istället för fokusgrupp. Den metoden har gett oss unika insikter.

HUR_TA¦êNKER_VI_illustration_resultatperspektiv

1. Resultatperspektivet
Det här handlar om vad du vill få ut av kommunikationen, vilka resultat den ska leda till. Vill du sälja större volymer eller vill du minska dina kunders priskänslighet? Vill du minska antalet människor som smittas av en sjukdom eller vill du lyfta smittskyddsfrågan bland beslutsfattare? Oavsett vad ditt mål är, så bildar det utgångspunkten för kommunikationen. Men det här perspektivet handlar också om din vision, strategi, marknad, konkurrens, försäljningskanaler, prissättning, säljarbete, produkter, tjänster och allt annat som påverkar din verksamhet.

HUR_TA¦êNKER_VI_illustration_ma¦èlgruppsperspektiv

2. Målgruppsperspektivet
Vad tycker, tänker och känner människorna du riktar dig till? Vad har de för förutfattade meningar? Vad gör dem arga, glada eller ledsna? Vad får dem att bete sig på olika sätt? Vad har de för erfarenheter och behov? Hur reagerar och agerar de i olika situationer? Vi tycker inte att dagens undersökningsmetoder är tillräckligt bra på att ta reda på det. Därför har vi utvecklat en egen metod som vi kallar för soffgrupp som gör att vi når djupare och kommer fram till bättre insikter. Läs mer om soffgrupper längre ner på sidan.

HUR_TA¦êNKER_VI_illustration_kreativitetsperspektiv

3. Kreativitetsperspektivet
När vi lärt känna människorna kommer vi fram till vad vi säger och hur vi säger det för att de ska reagera och agera på ett sätt som gör att vi uppnår resultatet. Och så sluts den stora cirkeln och vi skapar magi.

HUR_TA¦êNKER_VI_illustration_pratbubbla

Når du fram?

Varje dag utsätts du för en enorm mängd kommersiella budskap. Fler än du faktiskt kan ta till dig. Så du filtrerar, både medvetet och omedvetet. Tänk efter, hur många minns du själv från igår? Vilka har nått ut? Eller ännu viktigare, vilka har nått in? Det är inte många. Men vad är det som gör att ett budskap når fram?

Tittar man på de senaste 20 årens forskning kring vad det är som når in så har det visat sig att det är den mest kreativt utformade reklamen och den som slår an känslomässigt som också är affärsmässigt mest framgångsrik. Och det nästan mest intressanta är att det inte finns någon forskning som visar på motsatsen.

Hör av dig till oss om du vill skapa budskap som når fram, ligga steget före konkurrenterna och få resultat. Eller magi helt enkelt.

Fokusgrupper
vs soffgrupper

 

Soffgrupp

 

Vi som jobbar med reklam och kommunikation måste försöka bli bättre på att prata om och med människor. Och speciellt människorna vi vill nå. När vi väl gör det så pratar vi ofta om dem som just målgrupper och konsumenter, inte som varelser av kött och blod med behov, problem och känslor. Många försöker bli bättre och sätter samman fokusgrupper för att lära känna människor. Problemet är bara att de sällan ger en rättvisande bild. Vi har sett alldeles för många konstiga resultat för att lita på dem. Det är därför vi på Magic Circle har utvecklat soffgrupper.

Åsikter i en onaturlig miljö
Tänk dig att du själv ska delta i en traditionell fokusgrupp. När du kommer in i rummet där ni ska sitta ser du att det hänger mikrofoner från taket och längs med den ena väggen sitter något som du känner igen från alla polisförhör du sett på tv och film. En stor spegel. Och du inser omedelbart att det sitter någon på andra sidan glaset och tittar på dig. Det som händer i det läget är att du omedvetet sträcker lite på ryggen, sätter dig tillrätta och börjar leverera rationella åsikter. Det är en naturlig reaktion. Men vad säger du egentligen i den situationen? Hur tänker du och hur nära verkligheten är du?

Den legendariske plannern Jon Steel har sagt att ”Tankar och beteenden hos människor i fokusgrupper är lika representativa för den breda befolkningen, som tankar och beteenden hos en schimpans i ett zoo är för schimpanser i frihet.” Det är en onaturlig miljö och situation som påverkar de som befinner sig i den.

Fokusgruppen är död. Länge leve soffgruppen!
Det är tydligt att vi behöver hitta nya sätt att lära känna människor. Under de senaste åren har vi på Magic Circle därför arbetat med en undersökningsform som vi istället för fokusgrupp kallar för soffgrupp, där vi tar hänsyn till vilken miljö undersökningen sker i, hur frågor ställs och hur resultaten tolkas. Och det har gett oss en helt annan förståelse för de människor vi sedan kommunicerat med. Det här har vi gjort med studenter i Uppsala, ungdomar i Umeå, nyanlända migranter i Dalarna, föräldrar i Stockholm, barnmorskor i Blekinge och många fler. Då har vi varit i naturliga och avspända hemmiljöer och pratat med människor för att lära känna och förstå dem, på djupet.

Vår förhoppning är att fler ska välja att jobba på det här sättet. Då får vi bättre insikter, mer relevant och kreativ reklam och bättre resultat. Det har vi själva upplevt på nära håll.

Hör gärna av dig om du vill du veta mer om våra soffgrupper.