Projektbeskrivning

 

 

Alla jobb

Att leva med hiv

Kund
Positiva Gruppen Mitt

Uppdrag
Kampanj för att öka
förståelsen bland opinions-
bildare i Dalarna för hur
det är att leva med hiv.

Kategorier
Kampanj
DM
Alternativa media

Positiva Gruppen Mitt är Hiv-Sveriges lokala förening i Dalarna. De jobbar för att sprida kunskap om hiv, skapa gemenskap för de som lever med sjukdomen, förbättra deras rättigheter och hindra spridning av hiv.

Problem
Okunskapen om hiv är stor och många fördomar lever kvar, inte minst bland politiker och opinionsbildare. Det ville Positiva Gruppen Mitt göra något åt.

Insikt
Det spelar ingen roll hur ofta du får höra att du ska skydda dig, att du inte borde ha fördomar eller hur det är att leva med hiv – det är inte förrän du själv upplever hur det är att leva med sjukdomen som du på riktigt förstår innebörden av den.

Lösning
Vi lät ett antal nyckelpersoner i Dalarna prova på hur det är att leva med hiv under en vecka.

Resultat
Alla deltagare upplevde att de fick en betydligt större förståelse för hur det är att leva med hiv. Dessutom beslutades det kort därefter att alla under 25 år i Dalarna skulle få gratis tillgång till kondomer.