Projektbeskrivning

 

Alla jobb

Hiv Testing Week

Kund
Kunskapsnätverket
hiv/STI Mellansverige

Uppdrag
Kampanj för att få människor
att hivtesta sig på Flogsta
vårdcentral i Uppsala.

Kategorier
Kampanj
Film
Webbplats
Alternativa media

Problem
122 000 personer i Europa lever med hiv utan att veta om det. Därför anordnas European Hiv Testing Week varje år över hela Europa. Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige ville delta i initiativet genom att genomföra ett pilotprojekt på Flogsta vårdcentral i Uppsala för att få så många som möjligt att hivtesta sig.

Insikt
Vi insåg att om du är hivpositiv, så är det inte testet som har gett dig hiv. Det hjälper dig bara att få en diagnos så att du kan få en bra behandling som gör att du kan fortsätta leva ditt liv. Med hiv. Därför behövde vi avdramatisera testet och få människor att inse att det inte är det de ska vara oroliga för.

Lösning
Det finns oro och fördomar som gör att människor inte vill skylta med att de vill läsa mer om hiv på en vårdcentral. Därför tog vi fram enheter som inte kräver något av den som är där. Vi lät Axel, 24 år, berätta sin historia och spelade in en film med honom på Flogsta vårdcentral som sedan visades på väntrums-tv, vi lade i egna annonsuppslag i tidningarna i väntrummet som alla kunde läsa ostört och vi hänvisade till en webbsida på Landstinget i Uppsala läns webbplats där vi berättade om Axel och om hiv. Vi satte dessutom upp informationsmaterial i väntrummen på vårdcentralen.

Resultat
I genomsnitt hivtestar sig en person i månaden i Uppsala. Under veckan lyckades vi få hela 53 personer att testa sig, bara på Flogsta vårdcentral. Kampanjen uppmärksammades dessutom lokalt av Sveriges Radio, SVT och tidningar i Uppsala och Enköping.

 

Hiv Testing Week

 

Hiv Testing Week

 

Hiv Testing Week