Projektbeskrivning

 

 

Alla jobb

En krossad tallriksmodell

Kund
Kostfonden

Uppdrag
Koncept, logotyp
och grafisk profil för
att öka kännedomen
om dem och få fler företag
och privatpersoner att
stötta dem.

Kategorier
Kommunikationskoncept
Grafisk profil
Logotyp
Annons
Webbplats
Broschyr
Folder

Kostfonden är en oberoende forskningsfond som verkar för öppna och förutsättningslösa utvärderingar av olika kostbehandlingars effekter på hälsa och sjukdom. De vill höja kvaliteten på kostforskningen och fylla de många kunskapsluckor som finns kring hur mat och dryck påverkar sjukdomar.

Problem
Kostfonden ville samla in pengar till högkvalitativ forskning, men var relativt okända och behövde hitta ett sätt att nå ut till såväl privatpersoner som företag. Och de behövde dessutom visa att de hade både kunskapen och förmågan att hjälpa till att ta fram forskning av högsta kvalitet.

Insikt
Det behövdes en ny aktör inom kostforskningen som vågade ta ett steg bakåt, släppa på prestigen och utmana alla gamla sanningar genom objektiv och högkvalitativ forskning. Kostfonden behövde därför hitta ett uttryckssätt som visade att de tog på sig den rollen.

Lösning
Kostfondens värden är att de är seriösa, trovärdiga, tillgängliga och intressanta samtidigt som de också utmanar och ifrågasätter de kostråd som ges i vården i dag. Vi tog därför fram en grafisk identitet som kommunicerade just detta. Logotypen symboliserar objektivitet och forskningsresultat i form av ett tårtdiagram som bildar formen av ett ”K”. Samtidigt bildar den också formen av en krossad tallriksmodell som visar att de utmanar och ifrågasätter dagens kostråd.

Resultat
Under 2015 har Kostfonden samlat in runt 600.000 kronor i privata donationer. Antalet månadsgivare har ökat från närmare 100 stycken till 350 stycken. Utöver det har fonden fått ett forskningsanslag om 1.940.000 kronor från Skandias forskningsfond, som kommer att delas ut under 2016 och 2017. Därmed har Kostfonden finansierat sin första koststudie.

 

 

Kostfonden logotyp

Kostfonden visitkort

Kostfonden krossad tallrik

Kostfonden broschyr

Kostfonden webbplats

Kostfonden folder och annons