Projektbeskrivning

 

Alla jobb

Din kropp är din.
Ingen annans.

Kund
Kommuner, landsting
och Länsstyrelsen
i Sörmland

Uppdrag
Koncept och kampanj
mot könsstympning.

Kategorier
Kommunikationsplattform
Koncept
Kampanj
Film
Sociala media
Alternativa media
Affisch

Problem
I Sverige är minst 38.000 kvinnor könsstympade, men mörkertalet antas vara mycket större. Könsstympning är en flera tusen år gammal tradition, som handlar om makt och kontroll över flickor och kvinnor. Många flickor lider i tysthet och får svåra fysiska och psykiska besvär. Andra dör av övergreppen.

Insikt
Många könsstympade flickor och unga kvinnor har svåra fysiska och psykiska besvär, men förstår inte att det beror på att de är könsstympade. Därför ville vi berätta om konsekvenserna när de var som mest mottagliga.

Lösning
Många könsstympade flickor och unga kvinnor har väldigt ont i magen och svårt att kissa och sitter ofta länge på skoltoaletten. Att synas på skoltoaletter runt om i Sörmland blev därför en central del av kampanjen. Informationen spreds även med hjälp av en fotoutställning på utvalda skolor samt en film som bland annat visades på Facebook och Instagram samt på olika informationsskärmar runt om i Sörmland. Även pojkar och vuxna nåddes av kampanjen. Kampanjen inleddes även med tre utbildningstillfällen för vårdpersonal.

Resultat
550 personer deltog i utbildningen, skolpersonalen var mycket positivt inställda till kampanjen, den skapade stort engagemang i sociala medier och vi nådde 90% av den potentiella huvudmålgruppen på Facebook. Och kampanjen fick stor uppmärksamhet av lokal press i Sörmland.

 

Magic Circle – Din kropp är din