Projektbeskrivning

 

 

Alla jobb

Under ytan

Kund
Positiva Gruppen Mitt

Uppdrag
Kommunikationsplattform,
koncept och grafisk profil
för att hjälpa människor
att förstår hur det är att leva
med hiv.

Kategorier
Kommunikationsplattform
Koncept
Grafisk profil
Logotyp
Folder

Positiva Gruppen Mitt är Hiv-Sveriges lokala förening i Dalarna. De jobbar för att sprida kunskap om hiv, skapa gemenskap för de som lever med sjukdomen, förbättra deras rättigheter och hindra spridning av hiv.

Problem
Okunskapen om hiv är stor och många fördomar lever kvar, inte minst bland politiker, sjukvårdspersonal och privatpersoner. Det ville Positiva Gruppen Mitt göra något åt.

Insikt
Det spelar ingen roll hur många gånger du får höra hur det är att leva med hiv, hur fel det är att ha fördomar eller hur viktigt det är att skydda sig. Det är inte förrän du själv upplever det på nära håll som du på riktigt förstår innebörden av det. Därför måste vi ta oss närmare inpå och få människor att känna och förstå vad det handlar om, på riktigt. Vi måste nå in under ytan.

Lösning
Att jobba med hivfrågor är livsviktigt, men mitt i allvaret finns också ett behov av att känna optimism och glädje – för utvecklingen går framåt – och det blev också en viktig del i plattformen. De kärnvärden Positiva Gruppen Mitt ska jobba med är därför förståelse, insikt och optimism. Vi arbetade också ut kommunikationskonceptet ”Under ytan” som handlar om att ge människor direkta upplevelser och erfarenheter som gör det omöjligt för dem att värja sig mot verkligheten och sanningen om hiv.

 

Positiva Gruppen Mitt logotyp

Positiva Gruppen Mitt T-shirts

Positiva Gruppen Mitt enheter

Positiva Gruppen Mitt grafisk profil