Projektbeskrivning

 

Alla jobb

Regnbågen

Kund
RFSL Dalarna

Uppdrag
Ta fram en kampanj
för att inviga och locka
människor till RFSLs
nya lokaler i Falun.

Kategorier
Kampanj
Film
Sociala media
Alternativa media
Utomhus

Utmärkelser
Publicerad på:
Ads of the World 2016
Best Ads on Tv 2016
Coloribus 2016
Advertolog 2016

Bakgrund
Den 21 september 2016 invigde RFSL Dalarna sina nya lokaler i Falun. De ville berätta för människor var de fanns och få fler att besöka deras aktiviteter.

Insikt
Det bästa sättet att få människor att hitta något är att visa vägen.

Lösning
Vi målade linjer i regnbågens alla färger över de centrala delarna av staden och visade vägen till den nya lokalen och en invigningsfest.

Resultat
Under de följande veckorna ökade det genomsnittliga antalet besökare på deras aktiviteter med 204 %. En trevlig bonus var att kampanjen dessutom blev uppmärksammad av Ads of the World, Best Ads On Tv, Coloribus och Advertolog.

 

 

 

RFSL Dalarna affisch

 

RFSL Dalarna Facebook