Projektbeskrivning

 

Alla jobb

We Are Survivors 2016

Kund
RFSL Dalarna och Hiv-Sverige

Uppdrag
Kampanj för att få fler
nyanlända att våga
hivtesta sig.

Kategorier
Kampanj
Film
Webbplats
Sociala media

Utmärkelser
Publicerad på:
Ads of the World 2016
Best Ads on Tv 2016
Coloribus 2016
Advertolog 2016

Problem
Folkhälsomyndigheten har sett att kunskapen om hiv bland nyanlända är mycket låg och att få testar sig.

Insikt
Alla nyanlända bär på en dröm om ett tryggt och bra liv. Många ser hiv som ett hot mot att uppnå den drömmen. Dels känner få till att de kan leva ett bra liv med hiv om de får behandling, dels tror de att de blir utvisade om det skulle visa sig att de levde med hiv. Vi riktade därför in oss på att få nyanlända i Sverige att känna sig stärkta och trygga och att visa dem att hiv inte behöver stoppa deras drömmar.

Lösning
Hösten 2015 gick vi ut i initiativet ”We Are Survivors”. 2016 lanserade vi filmen om Tatelicious – en nyanländ, transsexuell, hivpositiv kvinna som har startat ett nytt liv i Sverige. Vi uppdaterade även webbplatsen som nu har information på tio olika språk. Kampanjen spreds via sociala medier, bland annat med en omfattande Facebook-kampanj.

Resultat
Filmen har visats över 377.000 gånger så här långt och på Facebook har vi nått över 245.000 personer och skapat ett stort engagemang. Kampanjen har dessutom fått uppmärksamhet i både svensk och utländsk media, av Folkhälsomyndigheten och andra hiv- och AIDS-organisationer samt av de internationella reklamsidorna Ads of the World, Best Ads On Tv och Coloribus och Advertolog.

 

 

 

 

We Are Survivors 2016

 

 

We Are Survivors Facebook ad

 

 

We Are Survivors Facebook page