Projektbeskrivning

 

 

Alla jobb

Var den du är

Kund
RFSL Dalarna

Uppdrag
Plattform, koncept och
grafisk profil för att få
fler hbtq-personer att
våga vara öppna med
sin situation.

Kategorier
Kommunikationsplattform
Koncept
Grafisk profil

RFSL Dalarna är den lokala föreningen för hbtq-frågor i Dalarna. De har ett behov av att komma ut och informera brett på skolor, arbetsplatser och till allmänheten om sin verksamhet.

Problemet för många hbtq-personer i Dalarna är att de känner sig utanför och att de inte kan vara öppna med sin situation. Men alla har rätt att få vara den de är, oavsett vem de älskar. Med konceptet ”Var den du är” vill vi visa att RFSL Dalarna är en naturlig mötesplats där du kan vara den du är.

 

RFSL Dalarna

RFSL Dalarna grafisk manual

RFSL Dalarna annonsering

RFSL Dalarna rolluper

RFSL Dalarna folder