Projektbeskrivning

 

Alla jobb

Tillsammans är vi Saco

Kund
Saco

Uppdrag
Ta fram ett tema
och en inramning till
Sacokongressen 2017
som skulle skapa en stark
vi-känsla bland Sacos
23 medlemsförbund.

Kategorier
Koncept
Kampanj
Film
Event
Presentation

Problem
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Saco består av 23 medlemsförbund som alla driver frågor inom sina respektive områden. Men för att de tillsammans ska ha störst möjlighet att påverka och göra skillnad är det viktigt att de samarbetar. Temat på Sacokongressen 2017 skulle därför syfta till att skapa en stark vi-känsla i federationen.

Insikt
Gemensamt för alla medlemsförbund är att de vill få så mycket styrka som möjligt för att kunna påverka de frågor de brinner för. Sacos storlek och varumärke gör att medlemsförbunden får större kraft att kunna påverka och utveckla sina hjärtefrågor. De blir mer framgångsrika tillsammans.

Lösning
Vi fokuserade på att på olika sätt förmedla att det är alla de 23 förbunden och deltagarna som tillsammans är “vi” – Saco – och att alla har en viktig roll och är en del av helheten. Det visade vi bland annat genom att ta bilder på alla kongressdeltagare och bygga upp ett grafiskt bakgrundsmönster med dem som sedan visades på skärmar och presentationer under kongressen.

 

Sacokongressen – Magic Circle reklambyrå

 

Sacokongressen – Magic Circle reklambyrå