Projektbeskrivning

 

 

Alla jobb

Sexit

Kund
Adlongruppen

Uppdrag
Logotyp och byline
för projektet Sexit

Kategorier
Logotyp

Bakgrund
Sexit är ett verktyg som består av ett frågeformulär och en åtgärdsmall som vårdgivare använder i mötet med unga och unga vuxna för att identifiera sexuellt risktagande hos unga och unga vuxna, så att de får den hjälp de behöver.

Insikt
Den stora nyttan med frågeformuläret är att det bidrar till bättre samtal mellan personal och patienter. Och det leder till bättre och snabbare hjälp för den som behöver. Så den stora nyttan är att det leder till samtal för bättre hälsa.

Lösning
Vi tog fram en logotyp där krysset som leder till pratbubblan illustrerar svaren på frågorna som leder till samtal. Adlongruppen har en grön färg och vi har valt en klargrön färg som andas liv, positivitet och naturlighet.  Logotypen andas både omtanke och förtroende. Till logotypen tog vi också fram bylinen “Samtal för bättre hälsa”.

 

Sexit