Projektbeskrivning

 

Alla jobb

Ett friskare hjärta

Kund
Stockholm Heart Center

Uppdrag
Kommunikationsplattform,
koncept och kampanjer

Kategorier
Kommunikationsplattform
Koncept
Kampanj
Annons

Problem
Stockholm Heart Center (SHC) är en av Stockholms största hjärtmottagningar. De ville få remittenter, patienter och SLL att förstå nyttan med att de har en kombinerad mottagning. De ville även öka kännedomen om att de också erbjuder undersökningar inom klinisk fysiologi och få fler att remittera patienter för detta.

Insikt
Alla hjärtmottagningar har kompetensen att undersöka hjärtat och kan komma fram till vad som behöver göras. Men den stora skillnaden är att på SHC blir vägen till ett friskare hjärta bättre och rakare eftersom all kompetens är samlad under ett och samma tak.

Lösning
Utifrån soffgrupper och workshops med bland annat företagets personal och remitterande läkare tog vi fram en kommunikationsplattform. Plattformen lade sedan grunden till huvudbudskapet ”En bättre väg till ett friskare hjärta”.

Under året har vi gjort kampanjer både digitalt och i print där vi beskrivit nyttan genom olika patientcase. Vi har utvecklat den befintliga grafiska formen, tagit fram en företagspresentation, gjort utskick och bjudit in läkare till Öppna Hus.

Resultat
Antalet externa fysiologiremisser har ökat markant sedan lanseringen av konceptet.

Stockholm Heart Center – Magic Circle reklambyrå

Annonser och case med patienter