Projektbeskrivning

 

 

Alla jobb

The Time it Takes

Kund
Skygd

Uppdrag
Ta fram en
kommunikationsplattform,
och koncept för att
särskilja dem från deras
konkurrenter.

Kategorier
Kommunikationsplattform
Kommunikationskoncept
Webbplats

Skygd är en ledande leverantör av säkra, snabba och lättanvända system och lösningar för larmhantering, trygghets- och personlarm samt tekniska larm.

Problem
Det finns många aktörer med liknande produkter och tjänster i larmbranschen och tekniken är ofta komplicerad och svår att förstå. Skygds stora fördel är att de har utvecklat ett eget larmsystem som de kan koppla samman med alla andra system på mycket kort tid. Problemet var att deras kunder hade svårt att se hur deras erbjudande skiljde sig från andras.

Insikt
Alla andra i branschen pratade om teknik och trygghet. Därför ville vi istället prata om det som gör att människor faktiskt känner sig trygga och det som också gör Skygd unika, nämligen tid. Ju kortare tid det tar att få hjälp, desto tryggare känner du dig, oavsett om du är på väg hem en sen kväll eller om du ansvarar för säkerheten på ett företag.

Lösning
Vi tog fram en kommunikationsplattform som mynnade ut i kommunikationskonceptet ”The Time it Takes” där vi ställde det dramatiska Skygd löser i relation till små, enkla, vardagliga händelser som tar lika lång tid. Vi tog i samband med detta också fram en grafisk presentation som illustrerar hela Skygds produkt- och tjänsteutbud. Vi uppdaterade också deras webbplats och marknadsblad.

 

 

Skygd The Time it Takes